Árufuvarozó vállalkozói alap- és továbbképzés

Tájékoztató - Árufuvarozó vállalkozások vezetőinek

 Az előadásokon történő részvételt alapképzés esetén 92 órában, míg tobábbkézés esetén 46 órában tette kötelezővé a Közlekedési Hatóság. Jegyzetek a tanfolyam idejére biztosítunk.

A korábban szerzett szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítvány, tíz év eltelte után csak továbbképzési igazolással együtt érvényes.

Korlátozás nélküli alapképzés ára (belföldi és nemzetközi együtt): 125.000,- Ft, + vizsgadíj: 44.000,- Ft, míg a továbbképzés ára: 99.000,- Ft, + vizsgadíj:26.000.- Ft (mert  nincs szóbeli vizsgarész )+ bizonyítvány kiállításának díja mind a két képzésforma esetén: 2.500,- Ft.

Árufuvarozói vállalkozói:
- Milyen tevékenység végzéséhez szükséges: árufuvarozáshoz a vállalkozások szakmai vezetőinek
- Tanfolyami kötelezettség: van
- Vizsgára bocsátási feltétel: nincs
- A képesítés megszerezhető: belföldöi és nemzetközi fuvarozáshoz

A vizsga tárgyai, módszere:
- Jogi ismeretek : tesztvizsga + szóbeli
- Gazdasági, pénzügyi vezetői, valamint adózási ismeretek : tesztvizsga + szóbeli
- Munkaügyi ismeretek : tesztvizsga + szóbeli
- Árufuvarozói ismeretek : tesztvizsga + szóbeli
- Járműműszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek : tesztvizsga + szóbeli
- Vámismeretek : tesztvizsga + szóbeli
- Esettanulmány megoldása írásbeli
- Felmentés alaptanfolyam esetén lehetséges

A továbbképzést követő vizsgán a vizsgázónak szóbeli vizsgát nem kell tennie.

A fuvarozó vállalkozások által foglalkoztatott, alkalmazott gépkocsivezetők számára a GKI képesítés kötelező. (A korábban megszerzett belföldi igazolványok egy ideig még érvényesek.)

 

Ügyfélkapu

On-Line jelentkezés

Teherautó vezetői képzés OKJ

ÁKÓ

Oktatás nyerges vontatóval

VSM