Tájékoztató “A” kategória

A képző szerv: Foki-Suli Autósiskola Kft. Siófok, Koch R. u. 6. www.fokisuli.hu email: fokisuli@t-online.hu
A cég formája: KFT.
Cég engedély száma: 14-09-312494
Az iskolavezető neve: Pumb Nándor; telefonszáma: 06-30/936-1129
Az ügyfélfogadó címe: Siófok, Koch R. u. 6. 06-84/950-751
Ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig 13 órától 17 óráig
A telephely címe: 8600 Siófok, Koch R.. u. 6.

A tanfolyamra való felvétel módja:
- a Jelentkezési lap kitöltése az iskolánál történik
- személyi igazolvány, lakcímnyilvántartó
- meglévő vezetői engedély
- szerződés, tájékoztató átvétele

A tanfolyamra történő felvétel feltételei:
- orvosi egészségügyi alkalmasság (háziorvostól), vagy érvényes vezetői engedély
- legalább alapfokú bizonyítvány (eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolat)
- betöltött 23,5 éves életkor
- az elméleti tanfolyam díjának befizetése (30.000.-Ft)

KRESZ vizsgára az bocsátható, aki
- a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte
- az előírt életkornál (24 év) legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
- a vizsgadíjat befizette és a csekkszelvényt leadta az Autósiskolánál

A KRESZ vizsga számítógép igénybevételével, vagy írásban tehető le. Szóban – indokolt esetben tolmács közreműködésével – vizsgázhat az, aki hiányos magyar nyelvi ismeretei miatt a magyar nyelvet nem érti, ill. az egészségi állapotából következően írásra képtelen, és erre a Kormányhivataltól, kérelemre engedélyt kapott. Sikertelen vizsga esetén legkorábban 3 nap eltelte után lehet újabb vizsgát tenni, melyet az iskolánál befizetett vizsgadíj után az iskola kezdeményez a közlekedési Kormányhivatalnál.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki
- A elméleti vizsgáját sikeresen letette
- a 24. életévét betöltötte
- a minimálisan előírt gyakorlati órákat levezette.

A gyakorlati vizsga két részből áll:
- járműkezelési
- forgalmi, amely csak sikeres járműkezelői vizsga után tehető

A vizsgákat a sikeres KRESZ vizsga időpontjától számított 2 éven belül lehet letenni, mivel az két évig érvényes. Az érvényességi idő egy alkalommal újabb két éves időtartamra meghosszabbítható tanfolyammentesen tett sikeres KRESZ vizsgával. A meghosszabbítást az érvényességi idő lejártát követő fél éven belül lehet kezdeményezni. Ha ezen idő alatt a vizsgázó vizsgáit sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet. 5 sikertelen forgalmi vizsga után újabb vizsgák csak PÁV vizsgálat után tehetők, ha a vizsgálaton járművezetésre „pszichológiailag alkalmas” minősítést szerzett.
A vizsgaigazolás csak az·elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzéséről szóló igazolás bemutatása után vehető át. Az igazolás a Vöröskereszt által megtartott tanfolyam és sikeres vizsga útján szerezhető meg. A tanfolyam megszervezésében iskolánk közreműködik. Megfelelő iskolai végzettség esetén mentesség kérhető a 24/2005.(.IV. 21.) GKM rend. 3.sz. melléklet 4.1.4.2. pontja, ill. 1984 január 1. után megszerzett bármely kategóriájú vezetői engedély alapján. A lista az ügyintézőnél megtekinthető. A vizsgaigazolás a sikeres forgalmi vizsga után postán küldik meg, amivel az Okmányirodában lehet kezdeményezni a vezetői engedély kiadását. Külföldi állampolgárnak 6 hónap időtartamú magyarországi tartózkodást (lakcím, szálláshely) kell igazolnia.

Az elméleti tanfolyam kötelező óraszáma: 22; tantárgyai és iskolánk által tartott órák száma:
- Közlekedési ismeretek (KRESZ) 16 óra
- Járművezetés elmélete (VE) 3 óra
- Szerkezeti és üzemeltetési ism. (SzÜ) 3 óra
- Együttesen: 22 óra

Az elméleti órák 45 percesek 10 perces szünetekkel. A foglalkozásokon való részvétel alól kérésre az iskolavezető mentesíti a mozgáskorlátozottat, a siketet és a magyar nyelvet nem beszélőt.

A gyakorlati oktatás minimális óraszáma: 26 + 1 óra vizsga. (2019.01.01-től 4.200,-Ft/óra)
Megosztása:
- alapoktatás: 10 óra
- főoktatás: 16 óra, ebből városi vezetés: 11 óra, országúti vezetés: 4 óra (tanóránként min. 40 km.)
- járműkezelési vizsga: 15, a forgalmi vizsga: 40 perc

A gyakorlati órák 50 percesek 10 perces szünetekkel.
A gyakorláshoz és vizsgához az iskola ,  Suzuki Bandit 600 típusú motorkerékpárt biztosít.
A tanuló is hozhat kétkerekű motorkerékpárt, amely legalább 100 Km/ó sebesség elérésére alkalmas és teljesítménye legalább 40 kW. A motorkerékpár helyszínre történő szállításáról a tanulónak kell gondoskodnia.
Az elméleti tanfolyam és a gyakorlati oktatás, valamint a vizsgadíjakat az iskolánál készpénzben, csekken vagy átutalással lehet fizetni.

A tanuló jogai:
- a felvételi követelmények teljesítése, a tandíj befizetése és a szerződés aláírása után részt vehet a foglalkozásokon
- az elméleti tanfolyam elvégzése után kérheti KRESZ vizsgára lejelentését
- az előírt óraszámú gyakorlati órák levezetése után kérheti oktatóját, hogy vizsgára jelentse
- átjelentkezhet másik iskolához is. Ez esetben az ügyintézőtől kért 3 példányos Tanulóáthelyező-t kell kitöltenie és az ebből kapott 2 példányt kell az új iskolájához vinnie. Ilyenkor az iskola egyszeri 5000 Ft-os kezelési költséget számol fel.
- ha a gyakorlati oktatás során a megbeszélt időben és helyen az oktató 30 percnél később jelenik meg, az órát nem kell kifizetni és helyette másik időpontot kérhet

A tanuló kötelezettségei:
- a foglalkozásokon pontosan, vezetésre alkalmas állapotban megjelenni, azokon aktívan részt venni és kultúrá1tan viselkedni
- Az előírt óraszámok szerinti foglalkozásokon kötelező részt venni. Elméleti foglalkozásról történő hiányzás esetén a pótlás konzultáció keretében történik. Ennek díja: 4000 Ft / 3 órás foglalkozás. (Több fő esetén az összeget közösen fizetik.) Aki hiányzását nem pótolja., nem jelentjük le KRESZ vizsgára
- ha a gyakorlati foglalkozáson nem jelenik meg (az oktató 30 percet vár), és nem tudja az okot megfelelően indokolni, az óra oktatási díját ki kell fizetni és helyette másik órát venni
- a gyakorlati foglalkozásokra és vizsgára az alábbi felszereléseket kell hozni: bukósisak, szemüveg (a bukósisak kialakításától függően), protektoros dzseki, -hosszú nadrág, -kesztyű (iskolánktól bérelhető), magas szárú, zárt cipő vagy csizma

A képzőszerv jogai:
- a képzés helyszínét és idejét szükség esetén megváltoztatni
- nem megfelelő magatartás esetében a szerződést felbontani
- a gyakorlati oktatás óradíját indokolt esetben megváltoztatni

A képzőszerv kötelezettségei:
- az oktatás során megfelelően kultúrált körülményeket biztosítani
- a tanulót a vizsgákra lelkiismeretesen, szakszerűen felkészíteni
- a tanulót elméleti alapvizsgára, ill. gyakorlati vizsgákra lejelenteni
- lehetőség szerint a tanuló jogos panaszát orvosolni, kérését teljesíteni

Az oktatás helyszínei:
- elméleti oktatás: a Foki-Suli Kft., Siófok Koch R. u. 6. ill. Balatonlelle, Kossuth u. 8.
- járműkezelési oktatás: rutinpálya, Siófok, Bajcsy-Zs. u. 212.
- forgalmi oktatás: Siófokon és környéken

A vizsgadíjakat csekken kell befizetni és a feladóvevényt az iskolánál leadni!
Vizsgára a tanulót az autósiskola jelenti le.
Vizsgadíjak: Kresz: 4600 Ft + 400 Ft egyéb ktg., Járműkezelés: 4700 Ft+ 400 Ft egyéb ktg., Forgalom: 11.000Ft+ 400 Ft egyéb ktg.
Panaszával forduljon Pumb Nándor iskolavezetőhöz a 30/936-1129-es telefonszámon!
Esetlegesen nem orvosolt panaszával a Somogy Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségéhez fordulhat. Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Vásártéri u.2. Tel: (82) 527-662.

A tanfolyam költségeire vonatkozó változtatás jogát az Iskola fenntartja.

PUMB NÁNDOR
iskolavezető

 

Ügyfélkapu

On-Line jelentkezés

Teherautó vezetői képzés OKJ

Kamionsuli

Oktatás nyerges vontatóval

ÁKÓ

VSM