Vizsgafeladatok C+E

 

Vizsgafeladatok “C+E”
„C+E” RUTIN VIZSGAFELADATOK

A vizsgázónak a rutin vizsgán a kihúzott minősítő lapon lévő, a vizsgabiztos által előre megjelölt feladatot az R. 4. vagy 5. mellékletében előírt pótkocsis, vagy félpótkocsis (nyerges) szerelvénnyel kell teljesíteni.

A rutin feladatokat a jármű típusának, jellemzőinek figyelembe vételével kell megkövetelni.

1. számú FELADAT

ELINDULÁS, HALADÁS, SÁVVÁLTOZTATÁS UTÁN MEGÁLLÁS A RAKODÓ RÁMPA ELŐTT, TOLATÁS RÁMPÁHOZ ARRA MERŐLEGESEN

Az indulás helyét úgy kell megválasztani, hogy a rakodó rámpát a vizsgázó a járműszerelvénnyel sávot változtatva kerülhesse ki. A rámpát egyenes útszakaszon úgy kell elhelyezni, hogy annak elhagyása után a járműszerelvénnyel a szükséges hátrameneti manővereket, a járműszerelvény szét- és összekapcsolását követően tovább lehessen haladni.

A feladat csak kijelölt biztosító személy közreműködésével végezhető el.

A) vonójárművel a pótkocsitól illetve a félpótkocsitól balra
CE11-300x225

B) vonójárművel a pótkocsitól illetve a félpótkocsitól jobbra
CE2-300x225

VÉGREHAJTÁS

Követelmény

A vizsgázó motor beindítása után, elindulás előtt az üzemi fék működését ellenőrizze. Légfékberendezés esetén ellenőrizze a légtartályban lévő nyomást és a fékező nyomást.

Az indító fokozat kapcsolása után a kézifék kiengedése mellett mozdítsa meg a járműszerelvényt. Fékpróbával ellenőrizze a fékek hatásosságát, majd irányjelzés, körültekintés után induljon el és haladjon a rámpa felé.

Irányjelzés és körültekintés mellett változtasson sávot, és a rámpa (bármely irányból történő) elhagyása után álljon meg tetszőleges helyen, ahonnan a járműszerelvény rámpához tolását végre tudja hajtani.

A motort leállítani nem kell, és a hátrameneti, valamint a szét- és összekapcsolási manőver során az irányváltoztatásokat nem kell jelezni!

A vizsgázó a feladat végrehajtásakor kihajolással tájékozódhat, és szükség esetén kiszállással is ellenőrizheti a rámpától való távolságot.

A hátrameneti fokozat kapcsolása és körültekintés után induljon el a járműszerelvénnyel, és finom sebesség tartással 0,5 méteren belül közelítse meg a pótkocsi, illetve félpótkocsi hátfalával a rámpát. Rögzítse a vonójárművet, a pótkocsit, illetve a félpótkocsit a járműszerelvény sajátosságától, típusától függően. A vonószerkezet, a légfék, az ABS és az elektromos csatlakozás oldása után a vonójárművel távolodjon el a pótkocsitól, illetve a félpótkocsitól.

A vonójárművel történő manőverezések során, a vonójárművön a vizsgázó egyedül tartózkodjon.

A vonójárművel hátramenetben álljon párhuzamosan a pótkocsi, illetve a félpótkocsi jobb vagy bal oldalára úgy, hogy a kiszálláshoz elegendő hely maradjon, és a rámpától való távolsága 0,5 méteren belül legyen.

Ezt követően álljon a vonójárművel a pótkocsi, illetve félpótkocsi elé, majd finom sebességtartással, hátramenetben kb. 0,5 méterre közelítse meg a csatlakozási helyet. Ellenőrizze az összekapcsolódó szerkezetek helyzetét. A biztosító személy a vizsgázó számára a hátramenetkor a pótkocsitól, illetve félpótkocsitól való távolságot és az összekapcsolódó szerkezetek irányát jelezheti.

A vizsgázó végezze el a csatlakozási műveleteket, és ellenőrizze az összekapcsolás helyességét, valamint a világító- és jelzőberendezések működését. A biztosító személynek visszajelzést kell adnia a világító- és jelzőberendezések megfelelő működéséről.

A vizsgázó oldja a járműszerelvény rögzítését, induljon el a járműszerelvénnyel, ellenőrizze a fékek működését, majd álljon meg arra alkalmas helyen.

A vizsgabiztos a járművek rámpától való távolságát, a járműszerelvény szét- és összekapcsolás műveleteit, azok helyes végrehajtását a járműből kiszállva ellenőrzi.

2. számú FELADAT

JÁRMŰSZERELVÉNNYEL HÁTRAMENET KANYARBAN, MEGFORDULÁS

A feladat végrehajtásához a T-elágazást a feladat helyigényét figyelembe véve 6 – 10 méter és 10 – 14 méter széles utak találkozásánál kell kijelölni, illetve kialakítani. Az útszegély (vagy annak imitációja) 10 – 25 cm magas lehet, a szegély ajánlott sugara 7 méter.

A) a kereszteződésből kihajtás balra pótkocsis-, illetve félpótkocsis járműszerelvénnyel

B) a kereszteződésből kihajtás jobbra pótkocsis-, illetve félpótkocsis járműszerelvénnyel
CE3-300x225

VÉGREHAJTÁS

Követelmény

A vizsgázó motor beindítása után, elindulás előtt az üzemi fék működését ellenőrizze. Légfékberendezés esetén ellenőrizze a légtartályban lévő nyomást és a fékező nyomást.

Az indító fokozat kapcsolása után a kézifék kiengedése mellett mozdítsa meg a járműszerelvényt. Fékpróbával ellenőrizze a fékek hatásosságát, majd irányjelzés, körültekintés után induljon el és haladjon a T-elágazás felé.

A vizsgázó a T-elágazás elhagyása után tetszőleges helyen álljon meg a járműszerelvénnyel. A hátrameneti fokozat kapcsolása, irányjelzés és kellő körültekintés után induljon el a járműszerelvénnyel. A szükséges iránymódosításokkal haladjon jobbra vagy balra hátra a betorkoló úton addig, amíg a szükséges előre és hátrameneti manőverezések után a T-elágazást ellenkező irányban el tudja hagyni.

A manőver helyességét a visszapillantó tükrökből, valamint előre- és oldalra pillantásokkal ellenőrizze.

A vizsgázó irányjelzés és körültekintés mellett a T-elágazásból a járműszerelvénnyel hajtson ki, és álljon meg arra alkalmas helyen.

A feladat végrehajtása során csak a hátramenet megkezdésekor és a T-elágazásból való kihajtáskor kell irányjelzést adni.

A feladat csak kijelölt biztosító személy közreműködése mellett hajtható végre.

 

Ügyfélkapu

VSM

On-Line jelentkezés

FokiSuli autósiskola Siófok

FokiSuli autósiskola Siófok

Autósiskola címe

Siófok, Széchenyi utca 19.                                                                                                                           

Tel.: +36-84/311-337

Nyitva tartás:

Hétfő-Péntek: 9-12, 13-17-ig     

2023.08.22-én Szabadság miatt zárva 

2023.08.28-2023.09.01.-ig Szabadság miatt zárva 

 

Iskolánk a térképen

Back To Top