BE kategória képzés

 

Tájékoztató "BE" kategória

A képző szerv: Foki-Suli Autósiskola Kft. Siófok, Széchenyi u 19 . www.fokisuli.hu email: fokisuli@t-online.hu

Cég formája: KFT.
Cég engedély száma: 14-09-312494
Az iskolavezető neve: Pumb Nándor, Tel.: 06-30/936-1129 e-mail: pumb.nandor@gmail.com
Az ügyfélfogadó címe: Siófok, Széchenyi u 19.. Ideje: hétfő-csütörtök 9-12, 13-17h Tel.: 06-84/950-751
A telephely címe: 8600 Siófok, Széchenyi u 19. Tel.: 06-84/950-751

A tanfolyamra való felvétel módja:
- a Jelentkezési lap kitöltése személyigazolvány, lakcímkártya alapján
- meglévő vezetői engedély
- szerződés, tájékoztató átvétele
A tanfolyamra történő felvétel feltételei:
- érvényes „B” kategóriás vezetői engedély vagy a vizsgától számított 1 évnél nem régebbi vizsgaigazolás
- betöltött 17,5 éves életkor
- legalább alapfokú bizonyítvány (eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolat)
- az elméleti tanfolyam díjának befizetése (45.000.- Ft)
KRESZ vizsgára az bocsátható, aki
- a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte
- az előírt életkornál (18 év) legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
- a vizsgadíjat befizette
A tanuló az elméleti tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon belül jelenthető le elméleti vizsgára, ugyanezen időponttól számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát is kell tennie, illetve gyakorlati vizsgáit a vezetési karton hitelesítésétől számított 12 hónapon belül sikeresen teljesítenie kell. Ezen határidőkön túl a tanuló vizsgákra kizárólag a tanfolyam megismétlését követően jelenthető.
A KRESZ vizsga számítógép igénybevételével angol, német és román nyelven, vagy írásban tehető le. Szóban - indokolt esetben tolmács közreműködésével - vizsgázhat az, aki hiányos magyar nyelvi ismeretei miatt a magyar nyelvet nem érti, ill. az egészségi állapotából következően írásra képtelen, és erre a Kormányhivataltól, kérelemre engedélyt kapott. Sikertelen vizsga esetén legkorábban 3 nap eltelte után lehet újabb vizsgát tenni, melyet a pótvizsgadíj befizetése után az iskola kezdeményez a Kormányhivatalnál.
KRESZ vizsga címe: SIÓFOK, BAJCSY-ZS U. 212. (ADRIA PARK)
Az elméleti tanfolyam kötelező óraszáma: 18 óra, tantárgyai és iskolánk által tartott órák száma:
- közlekedési ismeretek (KRESZ) 
- járművezetés elmélete (VE) 
- szerkezeti és üzemeltetési ism. 
- munkavédelem, tűzvédelem, szállítás
Szerkezet, üzemeltetés és munkavédelem vizsga alól szakirányú végzettség esetén felmentést kaphat a tanuló.
Az elméleti órák 45 percesek 10 perces szünetekkel. A foglalkozásokon való részvétel alól kérésre az iskolavezető
mentesítést adhat.
- Biztonságtechnika és üzemeltetés:  Szakirányú végzettség esetén felmentés adható.
Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki
- A KRESZ vizsgáját sikeresen letette
- a minimálisan előírt gyakorlati órákat levezette („BE” kategóriánál, aki a kötelező 16 levezetett óra mellett legalább 192 km-t vezetett.)
A vizsgaigazolás csak az•elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzéséről szóló igazolás megszerzése után kapható. Az igazolás a Vöröskereszt által megtartott tanfolyam és sikeres vizsga útján szerezhető meg. A tanfolyam megszervezésében iskolánk közreműködik. Megfelelő iskolai végzettség esetén mentesség kérhető a 24/2005.(IV. 21.) GKM rend. 3.sz. melléklet 4.1.4.2. pontja, ill. 1984 január 1. után megszerzett bármely kategóriájú vezetői engedély alapján. A vizsgaigazolás a sikeres forgalmi vizsga után a kaposvári Kormányhivatalnál személyesen illetve az iskolavezetőt meghatalmazva a következő szerdán 13 órától az irodában átvehető. A vizsgaigazolással és az orvosi alkalmasságival az Okmányirodában lehet kezdeményezni a vezetői engedély kiadását. Külföldi állampolgárnak 6 hónap időtartamú magyarországi tartózkodást (lakcím, szálláshely) kell igazolnia.
A gyakorlati vizsga három részből áll:
- rutin
- biztonságos üzemeltetés
- forgalmi, amely csak sikeres rutin, „BÜ” vizsga után tehető
A gyakorlati oktatás minimális óraszáma: 11 + 1 óra vizsga.

Megosztása:
alapoktatás: 3 óra
főoktatás: 8 óra, ebből
- városi vezetés: 4 óra
- országúti vezetés: 4 óra

A gyakorlati oktatás díja: 13000.-Ft/ó  (ÁRVÁLTOZÁS   2023.09.04.-től)
A gyakorlati órák 50 percesek 10 perces szünetekkel. Az oktatás során a gépkocsiban a 24/2oo5;(IV.21.) GKM rendeletben meghatározott személyek tartózkodhatnak.
Gyakorlati oktató: Pumb Nándor 06-30/936-1129 
Rutinvizsga: 20, a forgalmi vizsga: 45 perc
Az elméleti tanfolyam és a gyakorlati oktatás, valamint a vizsgadíjakat csekken, az iskolánál készpénzben vagy átutalással lehet befizetni.

A tanuló jogai:
- a felvételi követelmények teljesítése, a tandíj befizetése és a szerződés aláírása után részt vehet a foglalkozásokon
- az elméleti tanfolyam elvégzése után kérheti KRESZ vizsgára lejelentését
- az előírt óraszámú gyakorlati órák levezetése után kérheti oktatóját, hogy vizsgára jelentse
- átjelentkezhet másik iskolához is. Ez esetben az ügyintézőtől kért 3 példányos Tanulóáthelyező-t kell kitöltenie és az ebből kapott 2 példányt kell az új iskolájához vinnie. Ilyenkor az iskola egyszeri 5000 Ft-os kezelési költséget számol fel.
- ha a gyakorlati oktatás során a megbeszélt időben és helyen az oktató 30 percnél később jelenik meg, az órát nem kell kifizetni és helyette másik időpontot kérhet
A tanuló kötelezettségei:
- a foglalkozásokon pontosan, vezetésre alkalmas állapotban megjelenni, azokon aktívan részt venni és kultúráltan viselkedni
- Az előírt óraszámok szerinti foglalkozásokon kötelező részt venni. Elméleti foglalkozásról történő hiányzás esetén a pótlás konzultáció keretében történik. Ennek díja: 4000 Ft / 3 órás foglalkozás. (Több fő esetén az összeget közösen fizetik.) Aki hiányzását nem pótolja, nem jelentjük le KRESZ vizsgára
- a hatóság által hitelesített vezetési kartont a vezetési gyakorlat megkezdése előtt és után aláírni
- ha a gyakorlati foglalkozáson nem jelenik meg (az oktató 30 percet vár), és nem tudja az okot megfelelően indokolni, az óra oktatási díját ki kell fizetni és helyette másik órát venni
A képzőszerv jogai:
- a képzés helyszínét és idejét szükség esetén megváltoztatni
- nem megfelelő magatartás esetében a szerződést felbontani
- a gyakorlati oktatás óradíját indokolt esetben megváltoztatni
A képzőszerv kötelezettségei:
- az oktatás során megfelelően kulturált körülményeket biztosítani
- a tanulót a vizsgákra lelkiismeretesen, szakszerűen felkészíteni
- a tanulót elméleti alapvizsgára, ill. gyakorlati vizsgákra lejelenteni
- lehetőség szerint a tanuló jogos panaszát orvosolni, kérését teljesíteni
Az oktatás helyszínei:
- elméleti oktatás: a Foki-Suli Kft, Siófok Koch R. u. 6. 
- Rutin oktatás: Siófok MÁV kereskedelmi pályaudvar
- forgalmi oktatás: Siófokon és környékén
Váltások helyszínei: Siófok Koch R. u. 6.,Siófok, Vasútállomás.
A tan- és vizsgadíj befizetéseiről az iskola számlát állít ki, melyet az ügyintézőnél vehet át.
Vizsgára a tanulót az autósiskola jelenti le.
Vizsgadíjak:
- Elmélet: kresz, szerk.és üzemeltetés: 4.600 Ft+ 400 Ft kezelési ktg. tantárgyanként
- Gyakorlat:   rutin: 3500 Ft +400 Ft kezelési ktg., forgalom: 11000 Ft+400 Ft kezelési ktg.

-Bü tanfolyam díja: 5000 Ft .-

Panaszával forduljon Pumb Nándor iskolavezetőhöz a 30/936-1129-es telefonszámon!
Esetlegesen nem orvosolt panaszával a

Dél-dunántúli Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály

Somogy Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály

H-7400 Kaposvár, Vásártéri utca 2.

fordulhat.
Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Vásártéri u.2. Tel: (82) 527-662.
Egyéb költségek: (nem az autósiskolánál fizetendő!)
- orvosi alkalmassági: 6-7.000Ft
- vöröskereszt tanfolyam:9.500 Ft, vizsgadíj: 7.900 Ft
- jogosítvány illeték: 4.000Ft

A tanfolyam költségeire vonatkozó változtatás jogát az Iskola fenntartja.

PUMB NÁNDOR
iskolavezető

 

Ügyfélkapu

VSM

On-Line jelentkezés

FokiSuli autósiskola Siófok

FokiSuli autósiskola Siófok

Autósiskola címe

Siófok, Széchenyi utca 19.                                                                                                                           

Tel.: +36-84/311-337

Nyitva tartás:

Hétfő-Péntek: 9-12, 13-17-ig     

2023.08.22-én Szabadság miatt zárva 

2023.08.28-2023.09.01.-ig Szabadság miatt zárva 

 

Iskolánk a térképen

Back To Top