A1 meglévő B

 

Tájékoztató Meglévő “B”-vel A1 kategória

A képző szerv: Foki-Suli Autósiskola Kft. Siófok, Széchenyi u 19. www.fokisuli.hu email: fokisuli@t-online.hu
A cég formája: KFT.
Cég engedély száma: 14-09-312494
Az iskolavezető neve: Pumb Nándor; telefonszáma:06-30/936-1129
Az ügyfélfogadó címe: Siófok, Széchenyi u 19. 06-84/311-337
Ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig 13 órától 17 óráig
A telephely címe: 8600 Siófok, Széchenyi u 19.

A tanfolyamra való felvétel módja:
- a Jelentkezési lap és meghatalmazás, melyeknek kitöltése az Iskolánál történik
- személyi igazolvány, lakcímkártya, amiket hozzon magával
- meglévő „B” kategóriás vezetői engedély
- szerződés, tájékoztató átvétele

A tanfolyamra történő felvétel feltételei:
- érvényes vezetői engedély
- legalább alapfokú bizonyítvány (eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolat)
- betöltött 17 éves életkor
- az elméleti tanfolyam díjának befizetése  tantermi (45 000 Ft), e-learning  (45000 Ft)

KRESZ vizsgára az bocsátható, aki
- a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte
- a vizsgadíjat az iskolánál befizette

A KRESZ vizsga számítógép igénybevételével, vagy írásban tehető le. Szóban – indokolt esetben tolmács közreműködésével – vizsgázhat az, aki hiányos magyar nyelvi ismeretei miatt a magyar nyelvet nem érti, ill. az egészségi állapotából következően írásra képtelen, és erre a Kormányhivataltól, kérelemre engedélyt kapott. Sikertelen vizsga esetén legkorábban 3 nap eltelte után lehet újabb vizsgát tenni, melyet a pótvizsgadíj befizetése után az iskola kezdeményez a Kormányhivatalnál.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki
- A KRESZ vizsgáját sikeresen letette
- a 17. életévét betöltötte
- a minimálisan előírt gyakorlati órákat levezette.

A vizsgákat a sikeres KRESZ vizsga időpontjától számított 2 éven belül lehet letenni, mivel az két évig érvényes. 5 sikertelen forgalmi vizsga után újabb vizsgák PÁV vizsgálat után tehetők, ha a vizsgálaton járművezetésre „pszichológiailag alkalmas” minősítést szerzett.
A vizsgaigazolást a sikeres forgalmi vizsga után postán küldik meg, amivel az Okmányirodában lehet kezdeményezni a vezetői engedély kiadását. Külföldi állampolgárnak 6 hónap időtartamú magyarországi tartózkodást (lakcím, szálláshely) kell igazolnia.

Az elméleti tanfolyam kötelező óraszáma: 3; tantárgyai és iskolánk által tartott órák száma:

- Közlekedési ismeretek (KRESZ) 1 óra
- Járművezetés elmélete (ve) 1 óra
- Szerkezeti és üzemeltetési ism. (Szü) 1 óra
- Együttesen: 3 óra

Iskolánk azonban javasolja a minimum 6 óra forgalmi gyakorlást, a szabályok kellő felelevenítésére!
Az elméleti órák 45 percesek 10 perces szünetekkel. A foglalkozásokon való részvétel alól kérésre az iskolavezető mentesíti a mozgáskorlátozottat, a siketet és a magyar nyelvet nem beszélőt.

A gyakorlati oktatás minimális óraszáma: 5 óra vizsga. ( 2023.01. 01-től 9000 ft/ó )
Megosztása:
- alapoktatás: 1
- főoktatás: 1
- forgalmi vizsga: 40 perc

A gyakorlati órák 50 percesek 10 perces szünetekkel.
A gyakorláshoz és vizsgához az iskola Honda CG125 típusú motorkerékpárt biztosít.
A tanuló is hozhat kétkerekű motorkerékpárt amely legalább 75 cm3 hengerűrtartalmú, a 125 cm3 hengerűrtartalmat és a 11 kW-os teljesítményt meg nem haladó hajtómotorral ellátott kétkerekű motorkerékpár lehet. Ez esetben a motor helyszínre történő szállításáról a tanulónak kell gondoskodnia.

Az elméleti tanfolyam és a gyakorlati oktatás, valamint a vizsgadíjakat az iskolánál készpénzben, csekken vagy átutalással lehet fizetni.

A tanuló jogai:
- a felvételi követelmények teljesítése, a tandíj befizetése és a szerződés aláírása után részt vehet a foglalkozásokon
- az elméleti tanfolyam elvégzése után kérheti KRESZ vizsgára lejelentését
- az előírt óraszámú gyakorlati órák levezetése után kérheti oktatóját, hogy vizsgára jelentse
- átjelentkezhet másik iskolához is. Ez esetben az ügyintézőtől kért 3 példányos Tanulóáthelyező-t kell kitöltenie és az ebből kapott 2 példányt kell az új iskolájához vinnie. Ilyenkor az iskola egyszeri 5000 Ft-os kezelési költséget számol fel.
- ha a gyakorlati oktatás során a megbeszélt időben és helyen az oktató 30 percnél később jelenik meg, az órát nem kell kifizetni és helyette másik időpontot kérhet

A tanuló kötelezettségei:
- a foglalkozásokon pontosan, vezetésre alkalmas állapotban megjelenni, azokon aktívan részt venni és kultúráltan viselkedni
- Az előírt óraszámok szerinti foglalkozásokon kötelező részt venni. Elméleti foglalkozásról történő hiányzás esetén a pótlás konzultáció keretében történik. Ennek díja: 4000 Ft / 3 órás foglalkozás. (Több fő esetén az összeget közösen fizetik.) Aki hiányzását nem pótolja, nem jelentjük le KRESZ vizsgára
- ha a gyakorlati foglalkozáson nem jelenik meg (az oktató 20 percet vár), és nem tudja az okot megfelelően indokolni, az óra oktatási díját ki kell fizetni és helyette másik órát venni
- a gyakorlati foglalkozásokra és vizsgára az alábbi felszereléseket kell hozni: bukósisak, szemüveg (a bukósisak kialakításától függően), protektoros dzseki, -hosszú nadrág, -kesztyű (iskolánktól bérelhető), magas szárú, zárt cipő vagy csizma

A képzőszerv jogai:
- a képzés helyszínét és idejét szükség esetén megváltoztatni
- nem megfelelő magatartás esetében a szerződést felbontani
- a gyakorlati oktatás óradíját indokolt esetben megváltoztatni

A képzőszerv kötelezettségei:
- az oktatás során megfelelően kulturált körülményeket biztosítani
- a tanulót a vizsgákra lelkiismeretesen, szakszerűen felkészíteni
- a tanulót elméleti alapvizsgára, ill. gyakorlati vizsgákra lejelenteni
- lehetőség szerint a tanuló jogos panaszát orvosolni, kérését teljesíteni

Az oktatás helyszínei:
- elméleti oktatás: a Foki-Suli Kft., Siófok Koch R. u. 6. 
- forgalmi oktatás: Siófokon és környékén

A tan- és vizsgadíj befizetéseiről az iskola számlát állít ki, melyet az ügyintézőnél vehet át.
Vizsgára a tanulót az autósiskola jelenti le.
Vizsgadíjak: Kresz: 10500 Ft,+400 egyéb költség  a Forgalom: 24000 Ft.+400 egyéb költség 
Panaszával forduljon Pumb Nándor iskolavezetőhöz a 30/936-1129-es telefonszámon!
Esetlegesen nem orvosolt panaszával fordulhat 

Dél-dunántúli Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály

Somogy Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály

H-7400 Kaposvár, Vásártéri utca 2.

A tanfolyam költségeire vonatkozó változtatás jogát az Iskola fenntartja.

PUMB NÁNDOR
iskolavezető

 

Ügyfélkapu

VSM

On-Line jelentkezés

FokiSuli autósiskola Siófok

FokiSuli autósiskola Siófok

Autósiskola címe

Siófok, Széchenyi utca 19.                                                                                                                           

Tel.: +36-84/311-337

Nyitva tartás:

Hétfő-Péntek: 9-12, 13-17-ig     

2023.08.22-én Szabadság miatt zárva 

2023.08.28-2023.09.01.-ig Szabadság miatt zárva 

 

Iskolánk a térképen

Back To Top