Vizsgafeladatok D

 

Vizsgafeladatok “D”
“D” RUTIN Vizsgafeladatok

1. számú FELADAT
ELINDULÁS – GYORSÍTÁS – MEGÁLLÁS INTENZÍV FÉKEZÉSSEL
Az indulás helyét, illetve a megállásig megteendő egyenes útszakaszt úgy kell megválasztani, hogy a vizsgázó legalább harmadik sebességi fokozatba kapcsolva az előírt sebességre gyorsíthasson.

VÉGREHAJTÁS

Követelmény
A feladat végrehajtása előtt a vizsgázó az üzemi fék működését ellenőrizze. Légfékberendezés esetén ellenőrizze a légtartály és fékező nyomást.
A vizsgázó a biztonsági övet csatolja be, amelyre a figyelmét külön fel kell hívni.
A vizsgázó az autóbusszal az indító fokozat kapcsolása, irányjelzés, körültekintés után, a rögzítő fék kiengedése mellett, egyenletesen, rángatás mentesen induljon el a járdaszegély mellől. Fékpróbával ellenőrizze az üzemi fék hatásosságát, majd újra induljon el. Kapcsoljon fel legalább harmadik sebességi fokozatig, gyorsítson fel száraz úton 30-35 km/óra, nedves úton 20-25 km/óra sebességre.
Az adott sebességnél az úttest szélén elhelyezett, sárgára festett jelzőbójától kezdve intenzív fékezéssel, visszakapcsolás nélkül 20 m-en belül álljon meg úgy, hogy az autóbusz első lökhárítója az útburkolatra a sáv teljes szélességében felfestett sárga vonal és a sáv két szélén elhelyezett bóják síkja előtt legyen.

2. számú FELADAT
HÁTRAMENET LEGALÁBB 20 MÉTER HOSSZÚ EGYENES SZAKASZON
Célszerű a feladat végrehajtására az 1. számú feladathoz kijelölt útszakaszt használni, de bármely azonos méretű egyenes pályaszakaszon is végrehajtható, ahol az útszakasz jobb oldala járdaszegéllyel határolt.

VÉGREHAJTÁS

Követelmény
A vizsgázó az autóbusszal, kicsatolt biztonsági övvel, a hátrameneti fokozat kapcsolása és kellő körültekintés után induljon el. Haladjon folyamatosan az előírt útszakaszon, és eközben a visszapillantó tükörből ellenőrizze az autóbusz mozgását, a manőver helyességét, majd álljon ki a bójákkal határolt sávból.
A feladat csak kijelölt biztosító személy közreműködése mellett végezhető el.

3. számú FELADAT
BEÁLLÁS AUTÓBUSZ- MEGÁLLÓHELYRE (AUTÓBUSZÖBÖLBE) – KIÁLLÁS
A feladat végrehajtásához a megadott méreteknek megfelelő autóbusz-megállóhelyet (autóbuszöblöt) kell kialakítani. Az autóbusz-megállóhelyet jelzőtábla bójával helyettesíthető.

VÉGREHAJTÁS
D3-300x95

Követelmény
A vizsgázó az autóbusszal megfelelő irányba húzódva, irányjelző használata mellett, egyenletes lassítással álljon be az autóbusz-megállóhelyre (autóbuszöbölbe), a járdával párhuzamosan úgy, hogy az autóbusz homlokfala az autóbusz-megállóhelyet jelzőtáblánál (bójánál) legyen.
Az autóbusznak a járdaszegélytől való távolsága 30 cm-nél nem lehet több.
Az autóbusz-megállóhelyre való beállás után az autóbuszt rögzítse, a sebességváltót kapcsolja üres állásba, az utastér ajtajait nyissa ki, majd zárja be. Irányjelzés és körültekintés után oldja a rögzítő féket, és álljon ki az autóbusz-megállóhelyről.
A feladatot korrigálás nélkül kell végrehajtani.

4. számú FELADAT
SZLALOM MENET ELŐRE, MEGKÖZELÍTÉS
Az indulás helyét (az első bójától való távolságot) úgy kell megválasztani, hogy a vizsgázó az autóbusszal a járdaszegély mellől elindulva a feladatot végre tudja hajtani.

VÉGREHAJTÁS
D4-300x95

Követelmény
A vizsgázó az autóbusszal a járdaszegély mellől az indító fokozat kapcsolása, irányjelzés, körültekintés után induljon el a kijelölt pályán. A bóják között, egyenletes sebességgel, a sebességgel összehangolt kormányzással folyamatosan haladjon előre, közelítse meg (kb. 50 cm-en belül) a negyedik bóját. Megállás után, ha szükséges, használja a rögzítő féket, majd hátramenetben távolodjon el a megközelített bójától annyira, hogy a szlalom pályát elhagyhassa. A bóják közötti manőverezés közben az irányjelzőt nem kell használni.

5. számú FELADAT
BEÁLLÁS KAPUBEJÁRÓBA HÁTRAMENETBEN BALRA – KIÁLLÁS
Az elindulás helyét és a végrehajtás nyomvonalát a vizsgázó úgy választhatja meg, hogy a beállóhely előtti területből 10 méter szélességű sávot vehet igénybe.

VÉGREHAJTÁS
D5-300x95

Követelmény
A vizsgázó az autóbusszal a meghatározott szélességű útszakasz tetszőlegesen választott helyéről, balra kanyarodási szándékát jelezve, körültekintés után induljon el hátramenetben, és finom sebességtartással, a beálláshoz szükséges íven haladva (az autóbusz helyzetétől függő iránymódosításokkal) álljon be a bóják közé. Beálláskor, korrigáláskor az autóbusz mozgását, a manőver helyességét a visszapillantó tükrökből, valamint előre és oldalra pillantásokkal ellenőrizze. Finoman engedje az autóbusz kerekeit a szegélyhez érni, vagy rögzítse az autóbuszt, majd tetszőleges irányba álljon ki úgy, hogy a kiállási iránynak megfelelően jelezzen. A feladat az indulás helyre való visszaállással nem ismételhető.
A feladat csak kijelölt biztosító személy közreműködése mellett hajtható végre.

6. számú FELADAT
SAROKTOLATÁS
Behajtás jobbra hátramenetben a merőlegesen betorkolló útra (vagy annak imitációjára) a meghatározott úttest (útszakasz) menetirány szerinti jobb oldalán álló autóbusszal. Az esetleges korrigálás helyigényét figyelembe véve ajánlott minimum 9 m széles úttestet (útszakaszt) megválasztani. Az útszegély (vagy annak imitációja) 10-25 cm magas lehet, a szegély ajánlott ívsugara 5-7 m.

VÉGREHAJTÁS
D6-300x95

Követelmény
A vizsgázó a meghatározott úttest (útszakasz) menetirány szerinti jobb oldalán tetszőlegesen választott, de a szegélytől 1 m távolságon belüli helyről, jobbra kanyarodási szándékát jelezve, körültekintés után induljon el hátramenetben az autóbusszal. A szükséges iránymódosításokkal haladjon hátra a szegély vonalvezetését követve (amennyiben a manőverezés közben az irányjelzés a kormányzás hatására megszűnik, az irányjelzést nem kell megismételni). A manőver helyességét a visszapillantó tükrökből, valamint előre – és oldalra pillantásokkal ellenőrizze. Álljon meg a betorkolló út menetirány szerinti jobb oldalán a szegély mellett, attól legfeljebb 30 centiméter távolságra. Megállás után irányjelzés és körültekintés mellett tetszőleges (a következő feladatnak megfelelő) irányba induljon el. A feladat csak kijelölt biztosító személy közreműködésével hajtható végre.

7. számú FELADAT
BEÁLLÁS KÉT JÁRMŰ KÖZÉ HÁTRAMENETBEN JOBBRA – KIÁLLÁS
A feladat végrehajtásához a beálláshoz szükséges szabad helyet úgy kell kialakítani, hogy az 16 méter hosszú legyen, és a beállóhely mellett a vizsgázó 4 méter széles sávot vehessen igénybe.

VÉGREHAJTÁS
D7-300x95

Követelmény
A vizsgázó a megállási szándékát jelezze, a beállási helynek megfelelő irányba húzódva haladjon el a beállóhely mellett, és álljon meg a rendelkezésre álló sávban ott, ahonnan a feladatot végre tudja hajtani.
Körültekintés, irányjelzés után induljon el hátramenetben, és finom sebességtartással, az autó-busz helyzetétől függő kormányzással gördüljön a kijelölt beállóhelyre, a járdaszegély mellé, azzal párhuzamosan 30 cm-re, vagy azon belül.
Beállás vagy korrigálás közben az autóbusz mozgását, a manőver helyességét a visszapillantó tükörből, valamint előre és oldalra pillantásokkal ellenőrizze. Rögzítse az autóbuszt, majd körültekintés és irányjelzés után előremenetben álljon ki. A feladat az indulási helyre való visszaállással nem ismételhető.
A feladat csak kijelölt biztosító személy közreműködése mellett hajtható végre.

8. számú FELADAT
BEÁLLÁS FERDE PARKOLÓHELYRE ELŐREMENETBEN JOBBRA – KIÁLLÁS
Az elindulás helyét és a végrehajtás nyomvonalát a vizsgázó úgy választja meg, hogy a beállóhely előtti területből 6 méter szélességű sávot vehet igénybe.

VÉGREHAJTÁS
D8-300x95

Követelmény
A vizsgázó az autóbusszal, a meghatározott szélességű útszakasz tetszőlegesen választott helyéről jobbra kanyarodási szándékát jelezve, körültekintés után induljon el előremenetben, és finom sebességtartással, a beálláshoz szükséges íven haladva (az autóbusz helyzetétől függő iránymódosításokkal) álljon be a bóják közé. Beálláskor, korrigáláskor az autóbusz mozgásának megfelelő irányba nézzen, valamint a visszapillantó tükörből ellenőrizze a manőver helyességét. Finoman engedje az autóbusz kerekeit a járdaszegélyhez érni, vagy rögzítse az autóbuszt, majd álljon ki úgy, hogy a kiállási iránynak megfelelően jelezzen. A feladat az indulási helyre való visszaállással nem ismételhető.

 

Ügyfélkapu

VSM

On-Line jelentkezés

FokiSuli autósiskola Siófok

FokiSuli autósiskola Siófok

Autósiskola címe

Siófok, Széchenyi utca 19.                                                                                                                           

Tel.: +36-84/311-337

Nyitva tartás:

Hétfő-Péntek: 9-12, 13-17-ig     

2023.08.22-én Szabadság miatt zárva 

2023.08.28-2023.09.01.-ig Szabadság miatt zárva 

 

Iskolánk a térképen

Back To Top