Tájékoztató „D” kategória

A képző szerv: Foki-Suli Autósiskola Kft. Siófok, Koch R. u. 6. www.fokisuli.hu email: fokisuli@t-online.hu
A cég formája: KFT.
Cég engedély száma: 14-09-312494
Az iskolavezető neve: Pumb Nándor; telefonszáma: 06-30/936-1129

Az ügyfélfogadó címe: Siófok, Széchenyi u. 19. ( Központi Iroda )         

                             Ideje: Hétfő-Péntek 9:00-12:00,13:00-17:00 Tel: 06-84/311-337

                           

A telephely címe: 8600 Siófok, Széchenyi u 19.  Tel.: 06-84/950-751

A tanfolyamra való felvétel módja:
- a Jelentkezési lap és meghatalmazás, melyeknek kitöltése az Iskolánál történik
- személyi igazolvány, lakcímkártya, amiket hozzon magával
- meglévő vezetői engedély
- szerződés, tájékoztató átvétele
- legalább alapfokú bizonyítvány (eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolat)

A tanfolyamra történő felvétel feltételei:
- érvényes „C” kategóriás vezetői engedély, vagy vizsgaigazolás.
- betöltött 20,5 éves életkor
- az elméleti tanfolyam díjának befizetése, mely 35.000.- Ft

KRESZ vizsgára az bocsátható, aki
- a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte
- az előírt életkornál (21év) legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
- a vizsgadíjat befizette

A KRESZ vizsga számítógép igénybevételével, vagy írásban tehető le. Szóban – indokolt esetben tolmács közreműködésével – vizsgázhat az, aki hiányos magyar nyelvi ismeretei miatt a magyar nyelvet nem érti, ill. az egészségi állapotából következően írásra képtelen, és erre a Kormányhivataltól, kérelemre engedélyt kapott. Sikertelen vizsga esetén legkorábban 3 nap eltelte után lehet újabb vizsgát tenni, melyet a pótvizsgadíj befizetése után az iskola kezdeményez a Kormányhivatalnál.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki
- A KRESZ vizsgáját sikeresen letette
- a 21. életévét betöltötte
- a minimálisan előírt gyakorlati órákat levezette.

A gyakorlati vizsga három részből áll:
- rutinvizsga
- biztonságos üzemeltetés
- forgalmi, amely csak sikeres rutin, biztonságos üzemeltetés vizsga után tehető

A vizsgákat a sikeres KRESZ vizsga időpontjától számított 2 éven belül lehet letenni, mivel az két évig érvényes. Az érvényességi idő egy alkalommal újabb két éves időtartamra meghosszabbítható tanfolyammentesen tett sikeres KRESZ vizsgával. A meghosszabbítást az érvényességi idő lejártát követő fél éven belül lehet kezdeményezni. Ha ezen idő alatt a vizsgázó vizsgáit sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet. 5 sikertelen forgalmi vizsga után újabb vizsgák PÁV vizsgálat után tehetők, ha a vizsgálaton járművezetésre „pszichológiailag alkalmas” minősítést szerzett.
A vizsgaigazolás a sikeres forgalmi vizsga után postán küldik meg, amivel az Okmányirodában lehet kezdeményezni a vezetői engedély kiadását. Külföldi állampolgárnak 6 hónap időtartamú magyarországi tartózkodást (lakcím, szálláshely) kell igazolnia.

Az elméleti tanfolyam kötelező óraszáma: 28 óra, mely kresz 8 óra , szerkezeti és üzemeltetési ismeret 8 óra , vezetéselmélet 4 óra  oktatásból áll.
Szerkezet és Üzemeltetés vizsga alól szakirányú végzettség esetén felmentést kaphat a tanuló.
Az elméleti órák 45 percesek 10 perces szünetekkel. A foglalkozásokon való részvétel alól kérésre az iskolavezető mentesítést adhat.

Biztonságtechnika és üzemeltetés: 8  óra. Szakirányú végzettség esetén felmentés adható.

Biztonságtechnika és üzemeltetéshelyszíne: 8600 Siófok Vak Bottyán u 45.

A gyakorlati oktatás minimális óraszáma: 29 + 2 óra vizsga.
Megosztása:
alapoktatás: 6 óra
főoktatás: 23 óra ebből
- városi vezetés: 17óra
- országúti vezetés: 4 óra (tanóránként min. 40
- hegyvidéki vezetés: 2 óra

A gyakorlati oktatás díja:8.500.-Ft/ó
A gyakorlati órák 50 percesek 10 perces szünetekkel. Az oktatás során a gépkocsiban a 24/2oo5;(IV.21.) GKM rendeletben meghatározott személyek tartózkodhatnak.
Gyakorlati oktató:   Pumb Nándor  0630/9361-129 ; Artner Tamás  0670/360-9882  :  Kais Gyula  0630/9473584

Rutinvizsga: 10, a forgalmi vizsga: 90perc

Az elméleti tanfolyam és a gyakorlati oktatás, valamint a vizsgadíjakat csekken, az iskolánál készpénzben vagy átutalással lehet befizetni.

A tanuló jogai:
- a felvételi követelmények teljesítése, a tandíj befizetése és a szerződés aláírása után részt vehet foglalkozásokon
- az elméleti tanfolyam elvégzése után kérheti KRESZ vizsgára lejelentését
- az előírt óraszámú gyakorlati órák levezetése után kérheti oktatóját, hogy vizsgára jelentse
- átjelentkezhet másik iskolához is. Ez esetben az ügyintézőtől kért 3 példányos Tanulóáthelyező-t kell kitöltenie és az ebből kapott 2 példányt kell az új iskolájához vinnie. Ilyenkor az iskola egyszeri 5000 Ft-os kezelési költséget számol fel.

Ha a gyakorlati oktatás során a megbeszélt időben és helyen az oktató 30 percnél később jelenik meg, az órát nem kell kifizetni és helyette másik időpontot kérhet

A tanuló kötelezettségei:
- a foglalkozásokon pontosan, vezetésre alkalmas állapotban megjelenni, azokon aktívan részt venni és kltúráltan viselkedni.
- Az előírt óraszámok szerinti foglalkozásokon kötelező részt venni. Elméleti foglalkozásról történő hiányzás esetén a pótlás konzultáció keretében történik. Aki hiányzását nem pótolja. nem jelentjük le KRESZ vizsgára.
- Ha a gyakorlati foglalkozáson nem jelenik meg (az oktató 30 percet vár), és nem tudja az okot megfelelően indokolni, az óra oktatási díját ki kell fizetni és helyette másik órát venni.

A képzőszerv jogai:
- a képzés helyszínét és idejét szükség esetén megváltoztatni
- nem megfelelő magatartás esetében a szerződést felbontani
- a gyakorlati oktatás óradíját indokolt esetben megváltoztatni

A képzőszerv kötelezettségei:
- az oktatás során megfelelően kultúrált körülményeket biztosítani
- a tanulót a vizsgákra lelkiismeretesen, szakszerűen felkészíteni
- a tanulót elméleti alapvizsgára, ill. gyakorlati vizsgákra lejelenteni
- lehetőség szerint a tanuló jogos panaszát orvosolni, kérését teljesíteni

Az oktatás helyszínei:
- elméleti oktatás: a Foki-Suli Kft., Siófok Koch R. u. 6.
- rutin oktatás: Siófok MÁV Kereskedelmi pályaudvar
- forgalmi oktatás: Siófokon és környékén

Vizsgára a tanulót az autósiskola jelenti le.
Vizsgadíjak: – Elmélet: kresz, szerk.és üzemeltetés,: 4600Ft +400 Ft kezelési költség tantárgyanként
- Gyakorlat: biztonságos és üzemeltetés 4400 Ft+400 Ft kezelési költség, rutin: 3500 Ft+400 Ft kezelési költség, forgalom: 18500 Ft+400 Ft kezelési költség
Panaszával forduljon Pumb Nándor iskolavezetőhöz a 30/936-1129-es telefonszámon!
Esetlegesen nem orvosolt panaszával a Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-dunántúli Regionális Igazgatósághoz fordulhat. Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Vásártéri u.2. Tel: (82) 527-662.

A tanfolyam költségeire vonatkozó változtatás jogát az Iskola fenntartja.

PUMB NÁNDOR
iskolavezető

 

Ügyfélkapu

On-Line jelentkezés

Teherautó vezetői képzés OKJ

ÁKÓ

Oktatás nyerges vontatóval

VSM